• +66 4251 2196 , 0 4251 4471
  • bcnn@npu.ac.th

ลำดับ ชื่อ ยอดวิว ดู
1 ข้อบังครับมหาวิทยาลัยนครพนมว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการตักเดือน การมีคำสั่ง หรือการทำทัณฑ์บน บุคลากรมหาวิทยาลัยนคพนมที่ประพฤติผิดจรรยาบรรณ พ.ศ. 2551 113
2 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนครพนมว่าด้วยจรรณยาบรรณข้าราชการและบุคลากรในมหาวิทยาลัยนครพนม 97