• +66 4251 2196 , 0 4251 4471
 • bcnn@npu.ac.th

หมวดหมู่ข่าว

ข่าวกิจกรรม

ลำดับ รูป ชื่อ ยอดวิว ดู
1 กิจกรรมสงกรานต์วิถีเก่า ออเจ้า วพบ.นพ.ประจำปี 2561
 • 11 เมษายน 2561
 • 10:40:30 AM
21
2 วพบ.นพ. ได้รับการประเมินสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ จากสภาการพยาบาล
 • 28 มีนาคม 2561
 • 9:17:15 AM
42
3 ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2560
 • 26 มีนาคม 2561
 • 2:29:45 PM
77
4 กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะด้านการวัดประเมินผลและพัฒนาเครื่องมือในการวัดและประเมินผลทางการศึกษา
 • 07 มีนาคม 2561
 • 9:08:00 AM
42
5 กีฬาเชื่อมสัมพันธ์ ลุ่มน้ำโขงเกมส์ ครั้งที่10
 • 08 มีนาคม 2561
 • 1:46:15 PM
72
6 กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา การเขียนตำราของบุคลากรสายวิชาการ
 • 19 กุมภาพันธ์ 2561
 • 10:27:15 AM
69
7 ธุรกิจแนวใหม่สไตล์ท่องเที่ยวชุมชน
 • 16 กุมภาพันธ์ 2561
 • 8:50:30 AM
57
8 วันภูไทโลก
 • 16 กุมภาพันธ์ 2561
 • 8:48:15 AM
50
9 โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยในการผลิตผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ
 • 08 กุมภาพันธ์ 2561
 • 8:25:30 AM
56
10 กิจกรรมสภากาแฟครั้งที่ 2
 • 31 มกราคม 2561
 • 7:00:45 AM
58
11 โครงการค่ายอาสาพัฒนาตนสู่การรับใช้ชุมชนและสังคมครั้งที่ 16
 • 19 มกราคม 2561
 • 11:51:30 AM
74
12 คณะผู้บริหาร มนพ. พบบุคลากรวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม
 • 22 มกราคม 2561
 • 9:54:30 AM
80
13 โครงการอบรมหลักสูตรผู้จัดการดูแลผู้สูงอายุ (Care Manager) รุ่นที่3/2561
 • 22 มกราคม 2561
 • 10:08:00 AM
65
14 ขอแสดงความยินดี กับ นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่๒๑
 • 12 ธันวาคม 2560
 • 11:31:30 AM
151
15 กิจกรรมวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2560
 • 21 ตุลาคม 2560
 • 12:10:45 PM
105
16 ทำบุญอาจารย์ใหญ่
 • 18 ตุลาคม 2560
 • 7:00:00 AM
111
17 ร่วมสืบสานประเพณีไหลเรือไฟ ประจำปี 2560
 • 05 ตุลาคม 2560
 • 3:31:30 PM
97
18 วันมหิดล
 • 24 กันยายน 2560
 • 6:30:15 AM
69
19 กราบแทบฝ่าพระบาท ขอร่วมน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคคาลัย.
 • 21 กันยายน 2560
 • 10:30:54 AM
64
20 กิจกรรมปลูกดอกดาวเรือง
 • 14 กันยายน 2560
 • 11:58:08 AM
60
21 นักศึกษา วพบ.นพ. ได้รับรางวัล Poster Presentation ซึ่งจัดโดยสมาคมพยาบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • 30 สิงหาคม 2560
 • 12:21:16 AM
61
22 นักศึกษา วพบ.นพ. ได้รับ “รางวัลความประพฤติดี ประจำปี 2560 จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์“
 • 15 สิงหาคม 2560
 • 10:35:09 AM
49
23 วพบ. นครพนม มนพ. ร่วมแรงร่วมใจ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ. สกลนคร วันที่สอง
 • 16 สิงหาคม 2560
 • 9:38:38 AM
54
24 “นักวิจัยดีเด่น“
 • 16 สิงหาคม 2560
 • 9:15:37 AM
55
25 พิธีมอบใบสัมฤทธิผลทางการศึกษาและอำลาสถาบัน ประจำปี 2559
 • 02 กรกฎาคม 2560
 • 12:42:16 AM
60
26 การประชุมวิชาการ เนื่องในวาระ ครบรอบ 25 ปี วิทยาลัยฯ
 • 02 กรกฎาคม 2560
 • 12:10:16 AM
57
27 ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับการคัดเลือก รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2560
 • 02 กรกฎาคม 2560
 • 12:36:15 AM
50
28 พิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ ๗ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
 • 02 กรกฎาคม 2560
 • 12:55:14 AM
56
29 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ ให้กำลังใจ มอบอุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์การเรียน และเงินช่วยเหลือ ให้แก่โรงเรียนนาราชควาย เนื่องจากเหตุเพลิงไหม้อาคารเรียน
 • 02 กรกฎาคม 2560
 • 12:49:13 AM
45