• +66 4251 2196 , 0 4251 4471
 • bcnn@npu.ac.th

หมวดหมู่ข่าว

ข่าวกิจกรรม

ลำดับ รูป ชื่อ ยอดวิว ดู
1 ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
 • 10 กรกฎาคม 2563
 • 4:23:45 PM
3
2 กิจกรรมเผ้าระวังและป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชน
 • 10 กรกฎาคม 2563
 • 11:49:45 AM
0
3 โครงการบริการวิชาการ ตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 • 03 กรกฎาคม 2563
 • 3:29:30 PM
5
4 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 และกิจกรรมรับนักศึกษาเข้าวิทยาลัยฯ และเข้าหอพัก
 • 29 มิถุนายน 2563
 • 11:28:00 AM
19
5 ปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 28 (ระบบออนไลน์)
 • 25 มิถุนายน 2563
 • 1:31:00 PM
15
6 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 11
 • 23 มิถุนายน 2563
 • 1:17:45 PM
6
7 ประเมินคุณภาพระดับหน่วยงานสนับสนุน
 • 17 มิถุนายน 2563
 • 1:17:15 PM
18
8 อบรมจริยธรรม ลิขสิทธิ์งานวิจัยและนวัตกรรม
 • 12 มิถุนายน 2563
 • 9:18:15 AM
9
9 กิจกรรม 5 ส
 • 10 มิถุนายน 2563
 • 8:52:30 AM
26
10 ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปี 2563 ผ่านระบบออนไลน์
 • 15 พฤษภาคม 2563
 • 8:33:00 PM
52
11 แนวทางการดำเนินงานเพื่อควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
 • 19 มีนาคม 2563
 • 1:12:45 PM
64
12 เข้าร่วมพิธีเปิดงานเกษตรลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 23
 • 12 มีนาคม 2563
 • 9:59:45 AM
34
13 มาตรการคัดกรองเพื่อป้องกัน covid-19
 • 09 มีนาคม 2563
 • 9:48:45 AM
18
14 รณรงค์การป้องกันไวรัสโคโรนา 2019
 • 13 กุมภาพันธ์ 2563
 • 9:44:15 AM
22
15 การแข่งขันกีฬาลุ่มน้ำโขงเกมส์ ครั้งที่ 11 ประจำปี2020
 • 01 กุมภาพันธ์ 2563
 • 10:43:30 AM
39
16 ประชุมฟื้นฟูวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติประจำปี 2563
 • 24 มกราคม 2563
 • 1:14:00 PM
22
17 กิจกรรมปั่นจักรยานชายโชงทุกวันอาทิตย์ จังหวัดนครพนม
 • 19 มกราคม 2563
 • 9:52:30 AM
17
18 เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2563
 • 11 มกราคม 2563
 • 7:02:30 AM
18
19 คณบดี วพบ.นพ.ฯ เข้ามอบกระเข้าอวยพรเนื่องในเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2563
 • 03 มกราคม 2563
 • 9:30:00 AM
18
20 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาบุคลากรและกิจกรรมสานสัมพันธ์บุคลากรมหาวิทยาลัยนครพนม
 • 02 มกราคม 2563
 • 10:35:15 AM
21
21 โครงการสร้างความสัมพันธ์และวัฒนธรรมที่ดีขององค์กร
 • 25 ธันวาคม 2562
 • 10:32:15 AM
18
22 ศึกษาดูงานการพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
 • 23 ธันวาคม 2562
 • 9:54:45 AM
11
23 โครงการพัฒนาการวัดประเมินผล กิจกรรมพัฒนาข้อสอบรวบยอดทางการพยาบาล
 • 16 ธันวาคม 2562
 • 2:08:15 PM
30
24 เสริมสร้างสมรรถนะและทักษะเพิ่อเพิ่มประสิทธิภาพและความเชี่ยวชาญสายสนับสนุน
 • 14 ธันวาคม 2562
 • 1:53:30 PM
24
25 เจ้าหน้าที่สายสนับสนุนการเรียนการสอน วพบ.นครพนม เข้าศึกษาดูงาน วพบ.นครราชสีมา
 • 13 ธันวาคม 2562
 • 11:42:00 AM
20
26 พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒
 • 11 ธันวาคม 2562
 • 6:38:45 AM
17
27 ซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2561
 • 09 ธันวาคม 2562
 • 9:32:45 AM
15
28 วันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2562
 • 05 ธันวาคม 2562
 • 2:57:15 PM
12
29 Freshy NPU 2019 การประกวด ดาว เดือน ดาวเทียม มหาวิทยาลัยนครพนมประจำปี 2562
 • 09 พฤศจิกายน 2562
 • 8:45:45 AM
36
30 งานประเพณีลอยกระทง 2562
 • 06 พฤศจิกายน 2562
 • 8:50:45 AM
21
31 วันปิยมหาราช ประจำปี 2562
 • 23 ตุลาคม 2562
 • 10:28:15 PM
30
32 วันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2562
 • 21 ตุลาคม 2562
 • 10:38:15 PM
33
33 งานประเพณีไหลเรือไฟและงานกาชาดจังหวัดนครพนม ประจำปี 2562
 • 13 ตุลาคม 2562
 • 9:50:30 PM
25
34 วันมหิดล ประจำปี 2562
 • 24 กันยายน 2562
 • 6:50:00 AM
29
35 การประชุมวิชาการ เรื่อง การจัดการคุณภาพเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย และบุคลากร
 • 22 กันยายน 2562
 • 11:06:30 AM
38
36 พิธีสมโภชยกยอดน้ำค้างทองคำ กระดิ่งทองคำชัยมงคล ฯ
 • 09 กันยายน 2562
 • 2:14:45 PM
48
37 นักศึกษา วพบ.นพ.ได้รับรางวัลระดับดี ประเภท Poster Presentation
 • 07 กันยายน 2562
 • 10:35:45 AM
32
38 ร่วมพิธีมุทิตาจิต แด่ผู้เกษียนอายุราชการ
 • 06 กันยายน 2562
 • 5:37:15 PM
20
39 นักศึกษาวิทยาลัยฯ รับรางวัลเยาวชนดีเด่น
 • 07 กันยายน 2562
 • 5:07:45 PM
9
40 วันครบรอบ 14 ปี วันสถาปนามหาลัยนครพนม
 • 02 กันยายน 2562
 • 7:30:45 AM
14
41 โครงการปั้มช่วยชีวิตปลอดภัย
 • 28 สิงหาคม 2562
 • 2:57:15 PM
13
42 BCNN ขับขี่ปลอดภัย
 • 28 สิงหาคม 2562
 • 2:48:00 PM
16
43 พิธีมอบดวงประทีป ประจำปีการศึกษา 2562
 • 22 สิงหาคม 2562
 • 10:46:15 AM
35
44 พิธีไหว้ครู รับหมวก เลื่อนชั้นปี มอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
 • 22 สิงหาคม 2562
 • 10:41:00 AM
36
45 ทำบุญรับร่างอาจารย์ใหญ่
 • 22 สิงหาคม 2562
 • 9:26:00 AM
25
46 งานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
 • 18 สิงหาคม 2562
 • 11:45:00 AM
26
47 วันแม่แห่งขาติ
 • 12 สิงหาคม 2562
 • 12:35:15 PM
12
48 เยี่ยมแหล่งฝึกและชี้แจงแผนการฝึกภาคปฏิบัติของนักศึกษา
 • 05 สิงหาคม 2562
 • 9:35:15 AM
24
49 ได้รับรางวัลการนำเสนอวิจัยแบบโปสเตอร์ดีเด่น
 • 30 กรกฎาคม 2562
 • 11:46:00 AM
29
50 ร่วมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำวิทยาลัยฯ
 • 22 กรกฎาคม 2562
 • 9:18:45 AM
27
51 ร่วมแสดงความยินดีกับคณบดี
 • 22 กรกฎาคม 2562
 • 3:33:45 PM
27
52 ประเมินคุภาพการศึกษาภายในระดับคณะ
 • 27 มิถุนายน 2562
 • 9:57:45 AM
29
53 รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นฯ
 • 17 มิถุนายน 2562
 • 2:47:15 PM
58
54 คิด-ทำนอกกรอบ
 • 14 มิถุนายน 2562
 • 12:56:30 PM
30
55 Walk Rally
 • 14 มิถุนายน 2562
 • 8:30:15 AM
34
56 พิธีบายศรีสู่ขวัญ
 • 14 มิถุนายน 2562
 • 11:03:15 AM
24
57 " ออนซอนเด้...เสน่ห์นครพนม"
 • 12 มิถุนายน 2562
 • 11:11:15 AM
12
58 ม.สงขลานครินทร์เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน
 • 07 มิถุนายน 2562
 • 9:00:45 AM
26
59 พิธีทำน้ำอภิเษก
 • 08 เมษายน 2562
 • 2:35:45 PM
51
60 โครงการแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านวิจัยระหว่างประเทศ
 • 25 มีนาคม 2562
 • 3:16:15 PM
75
61 โครงการประกันคุณภาพการศึกษา กิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม่ ปีการศึกษา 2561
 • 26 มีนาคม 2562
 • 3:07:15 PM
59
62 มอบกระเช้าดอกไม้เนื่องในวันปีใหม๋ ประจำปี2562
 • 03 มกราคม 2562
 • 10:17:15 AM
68
63 โครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัติย์
 • 04 ธันวาคม 2561
 • 9:37:00 AM
88
64 วันพยาบาลแห่งชาติ
 • 22 ตุลาคม 2561
 • 10:59:15 AM
120
65 ตรวจเยี่ยมและติดตามนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
 • 27 กันยายน 2561
 • 10:09:30 AM
82
66 วันมหิดล
 • 24 กันยายน 2561
 • 11:13:45 AM
73
67 เฉลิมฉลอง ๒๓๒ ปี เมืองนครพนม ใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์
 • 19 กันยายน 2561
 • 11:59:45 AM
77
68 เข้าร่วมการประชุมสามัญประจำปี 2561 ของสมาคมพยาบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • 28 สิงหาคม 2561
 • 1:24:00 PM
69
69 ประกวดดาว-เดือน ประจำปี2561 (FRESHY2018) (ชุดผ้าไทย)
 • 22 สิงหาคม 2561
 • 8:28:30 PM
96
70 โครงการขับเคลื่อนงานวิจัยและนวัตกรรม สู่ประเทศไทย 4.0
 • 18 สิงหาคม 2561
 • 8:09:00 AM
71
71 พิธีไหว้ครู มอบทุนการศึกษา และมอบดวงประทีปประจำปีการศึกษา 2561
 • 16 สิงหาคม 2561
 • 1:01:30 PM
97
72 พิธีเลื่อนชั้น มอบหมวกและเข็มชั้นปี ประจำปีการศึกษา 2561
 • 16 สิงหาคม 2561
 • 10:58:45 AM
72
73 วันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
 • 28 กรกฎาคม 2561
 • 11:09:15 AM
90
74 สภาการพยาบาล ให้การรับรองวิทยาลัยฯ ในหลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต เป็นเวลา 5 ปี
 • 29 มิถุนายน 2561
 • 2:24:30 PM
157
75 ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน
 • 27 มิถุนายน 2561
 • 9:59:45 AM
113
76 ขอแสดงความยินดี นางสาวพัชรินทร์ หลิ่งแก้ว นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 1
 • 08 มิถุนายน 2561
 • 1:54:00 PM
158
77 กิจกรรมการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน
 • 04 มิถุนายน 2561
 • 10:43:00 AM
121
78 พิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่8 และอำลาสถาบัน
 • 01 มิถุนายน 2561
 • 12:23:30 PM
139
79 โครงการพัฒนาศักยภาพการเขียนบทความวิจัย/บทความวิชาการ เพื่อตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ
 • 04 มิถุนายน 2561
 • 12:47:00 PM
49
80 พิธีสำเร็จการศึกษาและอำลาสถาบัน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
 • 26 พฤษภาคม 2561
 • 8:59:45 AM
173
81 กิจกรรมสงกรานต์วิถีเก่า ออเจ้า วพบ.นพ.ประจำปี 2561
 • 11 เมษายน 2561
 • 10:40:30 AM
157
82 วพบ.นพ. ได้รับการประเมินสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ จากสภาการพยาบาล
 • 28 มีนาคม 2561
 • 9:17:15 AM
165
83 ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2560
 • 26 มีนาคม 2561
 • 2:29:45 PM
190
84 กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะด้านการวัดประเมินผลและพัฒนาเครื่องมือในการวัดและประเมินผลทางการศึกษา
 • 07 มีนาคม 2561
 • 9:08:00 AM
135
85 กีฬาเชื่อมสัมพันธ์ ลุ่มน้ำโขงเกมส์ ครั้งที่10
 • 08 มีนาคม 2561
 • 1:46:15 PM
165
86 กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา การเขียนตำราของบุคลากรสายวิชาการ
 • 19 กุมภาพันธ์ 2561
 • 10:27:15 AM
161
87 ธุรกิจแนวใหม่สไตล์ท่องเที่ยวชุมชน
 • 16 กุมภาพันธ์ 2561
 • 8:50:30 AM
137
88 วันภูไทโลก
 • 16 กุมภาพันธ์ 2561
 • 8:48:15 AM
136
89 โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยในการผลิตผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ
 • 08 กุมภาพันธ์ 2561
 • 8:25:30 AM
126
90 กิจกรรมสภากาแฟครั้งที่ 2
 • 31 มกราคม 2561
 • 7:00:45 AM
114
91 โครงการค่ายอาสาพัฒนาตนสู่การรับใช้ชุมชนและสังคมครั้งที่ 16
 • 19 มกราคม 2561
 • 11:51:30 AM
150
92 คณะผู้บริหาร มนพ. พบบุคลากรวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม
 • 22 มกราคม 2561
 • 9:54:30 AM
150
93 โครงการอบรมหลักสูตรผู้จัดการดูแลผู้สูงอายุ (Care Manager) รุ่นที่3/2561
 • 22 มกราคม 2561
 • 10:08:00 AM
139
94 ขอแสดงความยินดี กับ นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่๒๑
 • 12 ธันวาคม 2560
 • 11:31:30 AM
251
95 กิจกรรมวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2560
 • 21 ตุลาคม 2560
 • 12:10:45 PM
201
96 ทำบุญอาจารย์ใหญ่
 • 18 ตุลาคม 2560
 • 7:00:00 AM
200
97 ร่วมสืบสานประเพณีไหลเรือไฟ ประจำปี 2560
 • 05 ตุลาคม 2560
 • 3:31:30 PM
193
98 วันมหิดล
 • 24 กันยายน 2560
 • 6:30:15 AM
141
99 กราบแทบฝ่าพระบาท ขอร่วมน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคคาลัย.
 • 21 กันยายน 2560
 • 10:30:54 AM
137
100 กิจกรรมปลูกดอกดาวเรือง
 • 14 กันยายน 2560
 • 11:58:08 AM
148
101 นักศึกษา วพบ.นพ. ได้รับรางวัล Poster Presentation ซึ่งจัดโดยสมาคมพยาบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • 30 สิงหาคม 2560
 • 12:21:16 AM
141
102 นักศึกษา วพบ.นพ. ได้รับ “รางวัลความประพฤติดี ประจำปี 2560 จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์“
 • 15 สิงหาคม 2560
 • 10:35:09 AM
122
103 วพบ. นครพนม มนพ. ร่วมแรงร่วมใจ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ. สกลนคร วันที่สอง
 • 16 สิงหาคม 2560
 • 9:38:38 AM
130
104 “นักวิจัยดีเด่น“
 • 16 สิงหาคม 2560
 • 9:15:37 AM
131
105 พิธีมอบใบสัมฤทธิผลทางการศึกษาและอำลาสถาบัน ประจำปี 2559
 • 02 กรกฎาคม 2560
 • 12:42:16 AM
136
106 การประชุมวิชาการ เนื่องในวาระ ครบรอบ 25 ปี วิทยาลัยฯ
 • 02 กรกฎาคม 2560
 • 12:10:16 AM
131
107 ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับการคัดเลือก รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2560
 • 02 กรกฎาคม 2560
 • 12:36:15 AM
116
108 พิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ ๗ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
 • 02 กรกฎาคม 2560
 • 12:55:14 AM
134
109 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ ให้กำลังใจ มอบอุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์การเรียน และเงินช่วยเหลือ ให้แก่โรงเรียนนาราชควาย เนื่องจากเหตุเพลิงไหม้อาคารเรียน
 • 02 กรกฎาคม 2560
 • 12:49:13 AM
110