• +66 4251 2196 , 0 4251 4471
  • bcnn@npu.ac.th

ลำดับ ชื่อ ยอดวิว ดู
1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เช่าพื่นที่ว่างเพื่อทำร้านจำหน่ายเครื่องดื่ม ประเภท ชา กาแฟ บริเวณอาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ชั้น 1 วพบ.นพ. 13
2 รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 20
3 การเปิดรับสมัครผู้สนใจเช่าพื้นที่ว่างเพื่อทำร้านจำหน่ายเครื่องดื่ม ประเภท ชา กาแฟ บริเวณอาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 152
4 ข้อปฏิบัติและข้อห้ามของผู้เช่าพื้นที่จำหน่ายอาหาร อาหารว่าง/เครื่องดื่ม บริเวณอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 4