• +66 4251 2196 , 0 4251 4471
  • bcnn@npu.ac.th
ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
หมวด : ข่าวสอบ/ประกวดราคา    เผยแพร่เมื่อวันที่ : 12/08/2017    เวลา : 1:39:00 PM