• +66 4251 2196 , 0 4251 4471
  • bcnn@npu.ac.th
การให้เงินรางวัลสำหรับข้าราชการและพนักงานมหาลัยผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการหรือได้รับตำแหน่งให้เลื่อนวิทยฐานะ หรือได้รับตำแหน่งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ประจำปีการศึกษา 2561
หมวด : ข่าวประชาสัมพันธ์    เผยแพร่เมื่อวันที่ : 12/07/2017    เวลา : 10:36:30 AM