• +66 4251 2196 , 0 4251 4471
  • bcnn@npu.ac.th
ประชาสัมพันธ์การยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยตามหลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนานักวิจัยใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2561
หมวด : ข่าววิจัย/สัมนา    เผยแพร่เมื่อวันที่ : 11/15/2017    เวลา : 9:18:45 AM