• +66 4251 2196 , 0 4251 4471
  • bcnn@npu.ac.th
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมอบรมการพัฒนาธุรกิจด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ไอเดีย และวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ swot.
หมวด : ข่าวประชาสัมพันธ์    เผยแพร่เมื่อวันที่ : 09/11/2017    เวลา : 12:30:00 AM

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมอบรมการพัฒนาธุรกิจด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ไอเดีย และวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ swot.

เอกสารแนบ : tt