• +66 4251 2196 , 0 4251 4471
  • bcnn@npu.ac.th
นักศึกษา วพบ.นพ. ได้รับ “รางวัลความประพฤติดี ประจำปี 2560 จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์“
หมวด : กิจกรรม    เผยแพร่เมื่อวันที่ : 08/15/2017    เวลา : 10:35:09 AM

BCNN ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับนักศึกษาผู้ได้รับรางวัลความประพฤติดี โดยนายเกรียงไกร พันธ์เจริญ นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 24 เป็นผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้ได้รับ"รางวัลความประพฤติดี ประจำปี 2560 จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์"