• +66 4251 2196 , 0 4251 4471
  • bcnn@npu.ac.th
ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีสวดอภิธรรมศพ พระครูสังฆรักษ์สมบูรณ์ สุเมธี
หมวด : กิจกรรม    เผยแพร่เมื่อวันที่ : 02/19/2021    เวลา : 10:48:15 AM

เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ดร.บุญรอด ดอนประเพ็ง คณบดีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีสวดอภิธรรมศพพระครูสังฆรักษ์สมบูรณ์ สุเมธี ณ วัดสว่างสุวรรณาราม ชุมชนวัดสว่างสุวรรณาราม อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม