• +66 4251 2196 , 0 4251 4471
  • bcnn@npu.ac.th
วพบ. นครพนม มนพ. ร่วมแรงร่วมใจ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ. สกลนคร วันที่สอง
หมวด : กิจกรรม    เผยแพร่เมื่อวันที่ : 08/16/2017    เวลา : 9:38:38 AM

วันที่ 30 กรกฎาคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เพ็ญศิริ ดำรงภคภากร คณบดีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม พร้อมด้วย อ.ศิริรัตน์ อินทรเกษม รองคณบดี นำคณะอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา เปิดศูนย์รับบริจาคต่อเนื่องเป็นวันที่ 2 โดยมีผู้ร่วมบริจาคกับทางวิทยาลัยฯ ทั้ง อาหาร น้ำดื่ม เครื่องอุปโภค บริโภคที่จำเป็น พร้อมทั้งรับบริจาคเงิน ผ่าน บัญชี อ.ศิริรัตน์ อินทรเกษม ซึ่งในวันนี้ทางวิทยาลัยฯ ได้รับการประสานจากศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยว่ายังต้องการน้ำดื่มและวัตถุดิบในการประกอบอาหารจำนวนมาก จึงได้นำเงินที่ได้รับจากการรับบริจาค จัดซื้อวัตถุดิบที่จำเป็นสำหรับการประกอบอาหาร อาทิเช่น ข้าวสาร ผักสด เนื้อหมู และไข่ พร้อมทั้งน้ำดื่มและอาหารแห้ง เพื่อเดินทางไปมอบให้ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมอีสานที่ จ.สกลนคร 3 จุดได้แก่ สถานีวิทยุ อ.ส.ม.ท. FM 107.00 MHz สกลนคร , มูลนิธิปอเต็กตึ้งช่วยเหลือผู้ประสบภัย (ร่วมกับวัดป่าสุทธาวาส) สกลนคร และ ที่ศาลากลาง จ. สกลนคร ซึ่งทางศูนย์ฯ รับมอบจะได้นำไปประกอบอาหาร และนำไปแจกจ่ายแก่พี่น้องผู้ประสบภัยต่อไป