• +66 4251 2196 , 0 4251 4471
  • bcnn@npu.ac.th
เข้าร่วมกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563
หมวด : กิจกรรม    เผยแพร่เมื่อวันที่ : 10/31/2020    เวลา : 10:28:00 AM

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม ร่วมกับมหาวิทยาลัยนครพนมร่วมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสืบสานประเพณีลอยกระทงจังหวัดนครพนม ประจำปี ๒๕๖๓ ณ ลานพญาศรีสัตตนาคราช ในวันที่ 31 ตุลาคม 2563 โดยมหาวิทยาลัยนครพนมได้นำกระทงเข้าร่วมสืบสานอนุรักษ์ประเพณีไทย ในชุดชื่อว่า "จตุนาคาไหว้สมาคงคาเทวี"