• +66 4251 2196 , 0 4251 4471
  • bcnn@npu.ac.th
ร่วมพิธีบายศรีสู่ขวัญต้อนรับ นพ.มานพ ฉลาดธัญญกิจ เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม
หมวด :    เผยแพร่เมื่อวันที่ : 10/27/2020    เวลา : 1:09:45 PM