• +66 4251 2196 , 0 4251 4471
  • bcnn@npu.ac.th
ร่วมพิธีบายศรีสู่ขวัญต้อนรับ นพ.มานพ ฉลาดธัญญกิจ เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม
หมวด : กิจกรรม    เผยแพร่เมื่อวันที่ : 10/27/2020    เวลา : 10:08:15 AM

วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563 เวลา 11.30 น. ดร.บุญรอด ดอนประเพ็ง คณบดีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ร่วมพิธีต้อนรับและพิธีบายศรีสู่ขวัญ นายแพทย์มานพ ฉลาดธัญญกิจ ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม ณ ห้องประชุมพระเทพวรมุนี ศูนย์ประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม