• +66 4251 2196 , 0 4251 4471
  • bcnn@npu.ac.th
ครบรอบ 15 ปี วันสถาปนามหาลัยนครพนม
หมวด : กิจกรรม    เผยแพร่เมื่อวันที่ : 09/03/2020    เวลา : 11:02:45 AM

เมื่อวันพุธ ที่ 2 กันยายน 2563 ดร.บุญรอด ดอนประเพ็ง คณบดีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เข้าร่วมกิจกรรม "ครบรอบ 15 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยนครพนม" โดยร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 68 รูป ณ บริเวณหน้าวัดมหาธาตุ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม จากนั้นร่วมพิธีสักการะบูชาพระพุทธพิทยมงคล ณ หอพระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัยนครพนม และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ณ ห้องพนมนาคา ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี ตามลำดับ