• +66 4251 2196 , 0 4251 4471
  • bcnn@npu.ac.th
ข้อบังครับมหาวิทยาลัยนครพนมว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการตักเดือน การมีคำสั่ง หรือการทำทัณฑ์บน บุคลากรมหาวิทยาลัยนคพนมที่ประพฤติผิดจรรยาบรรณ พ.ศ. 2551
หมวด :    เผยแพร่เมื่อวันที่ : 02/05/2019    เวลา : 1:23:00 PM