• +66 4251 2196 , 0 4251 4471
  • bcnn@npu.ac.th
ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับการคัดเลือก รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2560
หมวด : กิจกรรม    เผยแพร่เมื่อวันที่ : 07/02/2017    เวลา : 12:36:15 AM

รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น สาขาผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อวิชาชีพ สังคมและประเทศชาติ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปี 2560 นางฉันทนา พรมหัส