• +66 4251 2196 , 0 4251 4471
  • bcnn@npu.ac.th
ประกาศวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม เรื่อง การเปิดรับสมัครผู้สนใจเช่าพื้นที่ว่างเพื่อขายของชำ บริเวณอาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา
หมวด : ข่าวประชาสัมพันธ์    เผยแพร่เมื่อวันที่ : 02/25/2020    เวลา : 10:58:15 AM

ประกาศวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม เรื่อง การเปิดรับสมัครผู้สนใจเช่าพื้นที่ว่างเพื่อขายของชำ บริเวณอาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ชั้น1 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม

เอกสารแนบ : 20200225111814662