• +66 4251 2196 , 0 4251 4471
  • bcnn@npu.ac.th
ประชุมฟื้นฟูวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติประจำปี 2563
หมวด : กิจกรรม    เผยแพร่เมื่อวันที่ : 01/24/2020    เวลา : 1:14:00 PM

วันที่ 20-24 มกราคม 2563 โดยฝ่ายบริการวิชาการร่วมกับกลุ่มวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดประชุมฟื้นฟูวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติประจำปี 2563 ณ หอประชุมพลตำรวจเอกสนองวัฒนวรางกูร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม