• +66 4251 2196 , 0 4251 4471
  • bcnn@npu.ac.th
พิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ ๗ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
หมวด : กิจกรรม    เผยแพร่เมื่อวันที่ : 07/02/2017    เวลา : 12:55:14 AM

วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ ๗ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ณ หอประชุมศรีโคตรบูรณ์ ซึ่งการจัดพิธีในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.เพ็ญศิริ ดำรงภคภากร คณบดีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม เป็นผู้มอบใบประกาศนียบัตรในครั้งนี้