• +66 4251 2196 , 0 4251 4471
  • bcnn@npu.ac.th
คณะผู้บริหาร คณาจารย์ ให้กำลังใจ มอบอุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์การเรียน และเงินช่วยเหลือ ให้แก่โรงเรียนนาราชควาย เนื่องจากเหตุเพลิงไหม้อาคารเรียน
หมวด : กิจกรรม    เผยแพร่เมื่อวันที่ : 07/02/2017    เวลา : 12:49:13 AM

เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ ผศ.ดร.เพ็ญศิริ ดำรงภคภากร คณบดีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณาจารย์ ได้ลงพื้นที่เพื่อให้กำลังใจ มอบอุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์การเรียน และเงินช่วยเหลือ ให้แก่โรงเรียนนาราชควาย ต.นาราชควาย อ.เมืองจังหวัดนครพนม เนื่องจากเหตุเพลิงไหม้อาคารเรียนโรงเรียนนาราชควาย ที่ส่งผลให้อาคารเรียนเสียหายทั้งหมด 1 หลัง และมีอาคารเรียนใกล้เคียงซึ่งเป็นอาคารใต้ถุนสูงเสียหายบางส่วนหนึ่งหลัง ในโอกาสเดียวกันนี้ทางวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม ยังได้จัดทีมอาจารย์ผู้มีความเชี่ยวชาญ ลงพื้นที่เพื่อจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและฟื้นฟูสภาพจิตใจให้แก่นักเรียน และครูในโรงเรียนนาราชควาย พร้อมทั้งวางแผนในการให้การดูแลและช่วยเหลือในด้านอื่นๆตามพันธกิจของวิทยาลัยต่อไป