• +66 4251 2196 , 0 4251 4471
  • bcnn@npu.ac.th
รายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขัน คัดเลือก เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หมวด :    เผยแพร่เมื่อวันที่ : 11/27/2019    เวลา : 1:19:00 PM