• +66 4251 2196 , 0 4251 4471
  • bcnn@npu.ac.th
เปิดรับสมัครผู้สนใจเช่าพื้นที่ว่างเพื่อทำร้านถ้ายเอกสาร บริเวณอาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ชั้น 1 วพบ.นพ.
หมวด :    เผยแพร่เมื่อวันที่ : 11/13/2019    เวลา : 12:47:15 PM