• +66 4251 2196 , 0 4251 4471
  • bcnn@npu.ac.th
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เช่าพื่นที่ว่างเพื่อทำร้านจำหน่ายเครื่องดื่ม ประเภท ชา กาแฟ บริเวณอาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ชั้น 1 วพบ.นพ.
หมวด :    เผยแพร่เมื่อวันที่ : 11/08/2019    เวลา : 10:09:45 AM