• +66 4251 2196 , 0 4251 4471
  • bcnn@npu.ac.th
การเปิดรับสมัครผู้สนใจเช่าพื้นที่ว่างเพื่อทำร้านจำหน่ายเครื่องดื่ม ประเภท ชา กาแฟ บริเวณอาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา
หมวด :    เผยแพร่เมื่อวันที่ : 10/22/2019    เวลา : 1:25:15 PM