• +66 4251 2196 , 0 4251 4471
  • bcnn@npu.ac.th
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เช่าพื้นที่เพื่อจำหน่ายอาหาร บริเวณอาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ชั้น 1 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม
หมวด : ข่าวประชาสัมพันธ์    เผยแพร่เมื่อวันที่ : 10/11/2019    เวลา : 8:10:45 PM