• +66 4251 2196 , 0 4251 4471
  • bcnn@npu.ac.th
การเปิดรับสมัครผู้สนใจเช่าพื้นที่เพื่อจำหน่ายอาคาร บริเวณอาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ชั้น 1 วพบ.นพ.
หมวด : ข่าวประชาสัมพันธ์    เผยแพร่เมื่อวันที่ : 10/02/2019    เวลา : 10:09:30 AM