• +66 4251 2196 , 0 4251 4471
  • bcnn@npu.ac.th
เข้าร่วมการประชุมสามัญประจำปี 2561 ของสมาคมพยาบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
หมวด : กิจกรรม    เผยแพร่เมื่อวันที่ : 08/28/2018    เวลา : 1:24:00 PM

วันที่ 27-28 สิงหาคม 2561 ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาได้นำนักศึกษา เข้าร่วมการประชุมสามัญประจำปี 2561 ของสมาคมพยาบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ในการนี้มีนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลฯ ได้รับรางวัลนักศึกษาพยาบาลดีเด่น 1 คน ได้รับรางวัลชนะเลิศ poster presentation 1 รางวัล รางวัลที่ 3 poster presentation 1 รางวัล