• +66 4251 2196 , 0 4251 4471
  • bcnn@npu.ac.th
ขอแสดงความยินดี นางสาวพัชรินทร์ หลิ่งแก้ว นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 1
หมวด : กิจกรรม    เผยแพร่เมื่อวันที่ : 06/08/2018    เวลา : 1:54:00 PM

นางสาวพัชรินทร์ หลิ่งแก้ว นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 25 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนมเข้ารับเกียรติบัตรในพิธีมอบเกียรติบัตรรางวัลความประพฤติดี แก่นักเรียน นิสิต นักศึกษาทั่วราชอาณาจักร ประจำปี 2561 ครั้งที่ 57 โดยพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ วันที่ 8 มิถุนายน 2561 ณ ศาลาอบรมสงฆ์ วัดสามพระยาวรวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร