• +66 4251 2196 , 0 4251 4471
  • bcnn@npu.ac.th
กิจกรรมสงกรานต์วิถีเก่า ออเจ้า วพบ.นพ.ประจำปี 2561
หมวด : กิจกรรม    เผยแพร่เมื่อวันที่ : 04/11/2018    เวลา : 10:40:30 AM

วันที่ 11 เมษายน 2561 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม จัดกิจกรรมสงกรานต์วิถีเก่า ออเจ้า วพบ.นพ.ประจำปี 2561 เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ซึ่งเป็นงานที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ในบรรยากาศประเพณีไทยอันอบอุ่นของเทศกาลสงกรานต์ โดยมี ผศ.ดร.วิรมณ กาสีวงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในงาน มีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ร่วมสรงน้ำพระ รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ ขอพรกันอย่างพร้อมเพรียง เพื่อเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสปีใหม่ไทย