• +66 4251 2196 , 0 4251 4471
  • bcnn@npu.ac.th
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมอบรมการพัฒนาธุรกิจด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ไอเดีย และวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ swot
หมวด : ข่าววิจัย/สัมนา    เผยแพร่เมื่อวันที่ : 07/02/2017    เวลา : 12:28:35 AM

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมอบรมการพัฒนาธุรกิจด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ไอเดีย และวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ swot