• +66 4251 2196 , 0 4251 4471
  • bcnn@npu.ac.th

ห้องภาพกิจกรรม

พิธีทำน้ำอภิเษก

  • 09 เมษายน 2562
  • 08:09:37
  • 88

วันที่ 8 เมษายน 2562 มหาวิทยาลัยนครพนม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัฒนพงษ์ วันจันทึก รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยนครพนม และ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม ดร.บุญรอด ดอนประเพ็ง รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่วิทยาลัยฯ เข้าร่วมพิธีทำน้ำอภิเษก ณ พระอุโบสถ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อ.ธาตุพนม จ.นครพนม โดยพิธีทำน้ำอภิเษกในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชาการจังหวัดนครพนม เป็นประธานในพิธีในครั้งนี้