• +66 4251 2196 , 0 4251 4471
  • bcnn@npu.ac.th

ห้องภาพกิจกรรม

การประชุมสามัญประจำปี 2561 ของสมาคมพยาบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

  • 28 สิงหาคม 2561
  • 13:38:30
  • 34

วันที่ 27-28 สิงหาคม 2561 ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาได้นำนักศึกษาวิทยาลัยฯ เข้าร่วมการประชุมสามัญประจำปี 2561 ของสมาคมพยาบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ในการนี้มีนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลฯ ได้รับรางวัลนักศึกษาพยาบาลดีเด่น 1 คน ได้รับรางวัลชนะเลิศ poster presentation 1 รางวัล รางวัลที่ 3 poster presentation 1 รางวัล