• +66 4251 2196 , 0 4251 4471
  • bcnn@npu.ac.th

ห้องภาพกิจกรรม

โครงการขับเคลื่อนงานวิจัยและนวัตกรรม สู่ประเทศไทย 4.0

  • 22 สิงหาคม 2561
  • 11:31:04
  • 53

วันที่ 18 สิงหาคม 2561 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดโครงการขับเคลื่อนงานวิจัยและนวัตกรรม สู่ประเทศไทย 4.0 ณ ห้องประชุมพลตำรวจเอกสนองวัฒนวรางกูร