• +66 4251 2196 , 0 4251 4471
  • bcnn@npu.ac.th

ห้องภาพกิจกรรม

กีฬาเชื่อมสัมพันธ์ ลุ่มน้ำโขงเกมส์ ครั้งที่10

  • 05 มีนาคม 2561
  • 11:01:58
  • 231

3-4 มี.ค.2561 คณะอาจารย์ และ นักศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม เข้าร่วมแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ ลุ่มน้ำโขงเกมส์ ครั้งที่10 โดยปีนี้วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพสะหวันนะเขต สปป.ลาว เป็นเจ้าภาพ มีสถาบันการศึกษาที่เข้าร่วม จากสปป.ลาว เวียดนาม ไทย สถาบัน จากสปป.ลาว ที่เข้าร่วมได้แก่ มหาวิทยาลัยสุขภาพแห่งชาติ เวียงจันทร์ โรงเรียนสาธารณสุขแขวงคำม่วน โรงเรียนสาธารณสุขแขวงจำปาสัก โรงเรียนสาธารณสุขแขวงเชียงขวาง สถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมจากเวียตนามได้แก่ Gungtri Medical School และ Fu en Medical School ส่วนสถาบันการศึกษาจากไทยที่เข้าร่วมอีกด้วยคือ วิทยาลัยพยาบาลสรรพสิทธิ์ประสงค์ อุบลราชธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน สกลนคร