• +66 4251 2196 , 0 4251 4471
  • bcnn@npu.ac.th

ห้องภาพกิจกรรม

ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีสวดอภิธรรมศพพระครูสังฆรักษ์สมบูรณ์ สุเมธี

  • 19 กุมภาพันธ์ 2564
  • 10:37:49
  • 6

เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ดร.บุญรอด ดอนประเพ็ง คณบดีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีสวดอภิธรรมศพพระครูสังฆรักษ์สมบูรณ์ สุเมธี ณ วัดสว่างสุวรรณาราม ชุมชนวัดสว่างสุวรรณาราม อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม