• +66 4251 2196 , 0 4251 4471
  • bcnn@npu.ac.th

ห้องภาพกิจกรรม

เข้าร่วมกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563

  • 02 พฤศจิกายน 2563
  • 10:06:37
  • 18

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม ร่วมกับมหาวิทยาลัยนครพนมร่วมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสืบสานประเพณีลอยกระทงจังหวัดนครพนม ประจำปี ๒๕๖๓ ณ ลานพญาศรีสัตตนาคราช ในวันที่ 31 ตุลาคม 2563 โดยมหาวิทยาลัยนครพนมได้นำกระทงเข้าร่วมสืบสานอนุรักษ์ประเพณีไทย ในชุดชื่อว่า "จตุนาคาไหว้สมาคงคาเทวี"