• +66 4251 2196 , 0 4251 4471
  • bcnn@npu.ac.th

ห้องภาพกิจกรรม

ร่วมพิธีบายศรีสู่ขวัญต้อนรับ นพ.มานพ ฉลาดธัญญกิจ เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม

  • 27 ตุลาคม 2563
  • 10:50:04
  • 21

วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563 เวลา 11.30 น. ดร.บุญรอด ดอนประเพ็ง คณบดีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ร่วมพิธีต้อนรับและพิธีบายศรีสู่ขวัญ นายแพทย์มานพ ฉลาดธัญญกิจ ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม ณ ห้องประชุมพระเทพวรมุนี ศูนย์ประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม