• +66 4251 2196 , 0 4251 4471
  • bcnn@npu.ac.th

ห้องภาพกิจกรรม

ประชุมฟื้นฟูวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติประจำปี 2563

  • 27 มกราคม 2563
  • 13:42:08
  • 98

วันที่ 20-24 มกราคม 2563 โดยฝ่ายบริการวิชาการร่วมกับกลุ่มวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดประชุมฟื้นฟูวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติประจำปี 2563 ณ หอประชุมพลตำรวจเอกสนองวัฒนวรางกูร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม