• +66 4251 2196 , 0 4251 4471
  • bcnn@npu.ac.th

ห้องภาพกิจกรรม

กิจกรรมปั่นจักรยานชายโขงทุกวันอาทิตย์ จังหวัดนครพนม

  • 20 มกราคม 2563
  • 09:31:49
  • 66

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2563 อ.อภิสิทธิ์ ฉกรรจ์ศิลป์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วย ผศ.เจริญชัย หมื่นห่อ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม ร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานชายโชงทุกวันอาทิตย์ จังหวัดนครพนม เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายเที่ยวชมทัศนียภาพความงามริมฝั่งแม่น้ำโขง ของจังหวัดนครพนม เส้นทางจากองค์พญาศรีสัตตนาคราช เทศบาลเมืองนครพนม เลียบริมฝั่งแม่น้ำโขงไปยังสะพานมิตรภาพ 3 (นครพนม-คำม่วน)โดยมีหน่วยงานสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครพนมเป็นเจ้าภาพจัดปั่นชายโขง จัด ข้าวต้ม กล้วย อาหารว่าง น้ำดื่มบริการตลอดการปั่น ระหว่างทาง ชมวิถีชีวิตชาวบ้านชื้ออาหาร ผืชผักสวนครัวริมโขง การประมงพื้นบ้าน การหาปลา จากแม่น้ำโขงสิ้นสุดสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่ 3 ระยะทาง -ไปกลับ 28 กิโลเมตร