• +66 4251 2196 , 0 4251 4471
  • bcnn@npu.ac.th

ห้องภาพกิจกรรม

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

  • 14 มกราคม 2563
  • 11:12:02
  • 42

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2563 ฝ่ายพัฒนานักศึกษา โดย อาจารย์อภิสิทธิ์ ฉกรรจ์ศิลป์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร วิทยาลัยพยาบาลฯ พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2563 ณ หน่วยรักษาความสงบตามลำน้ำโขง (นรข.)