• +66 4251 2196 , 0 4251 4471
  • bcnn@npu.ac.th

read more

read more

read more

read more

ช่องทางร้องเรียนร้องทุกข์

BCNN Channel

เป็นช่องทางที่รวบรวมข่าวสาร ข่าวประชาสัมพันธ์ ของทางวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีและรวมทั้งของมหาวิทยาลัยนครพนมในรูปแบบภาพและเสียง

พิธีสำเร็จการศึกษาและอำลาสถาบัน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

พิธีสำเร็จการศึกษาและอำลาสถาบัน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

แนะนำวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม

แสตนเชียร์และเชียร์หลีดเดอรื วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม

read more

ปฎิทินกิจกรรม - วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม