• +66 4251 2196 , 0 4251 4471
  • bcnn@npu.ac.th
  • สุขภาพจิตไทย
  • visai
  • apisit
  • anantasak
  • apirat
  • ผศ.ดร.นภาทิพย์
  • อ.สุปราณี
  • อ.อทัยวรรณ
  • ขอแสดงความยินดี

read more

read more

read more

read more

ช่องทางร้องเรียนร้องทุกข์

BCNN Channel

เป็นช่องทางที่รวบรวมข่าวสาร ข่าวประชาสัมพันธ์ ของทางวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีและรวมทั้งของมหาวิทยาลัยนครพนมในรูปแบบภาพและเสียง

พิธีสำเร็จการศึกษาและอำลาสถาบัน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

พิธีสำเร็จการศึกษาและอำลาสถาบัน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

แนะนำวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม

แสตนเชียร์และเชียร์หลีดเดอรื วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม

read more

ปฎิทินกิจกรรม - วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม